Hofverberg

Hofverberg

Tucson, Arizona

This blog covers my 2007-2008 exchange year at University of Arizona. Hopefully I will be able to provide you with pictures, facts, stories and one or two smiles!

Enjoy!

Lethal injections = legal

US LawPosted by Hofverberg Sun, April 20, 2008 21:41:36

at least in Kentucky

The US Supreme Court kom med domen i onsdags (16 april 2008) lethal injections, as they are carried out in Kentucky, are legal.

Domstolen fann att the plaintiff måste visa att metoden skapar en demonstrerad risk of severe pain och dessutom att det finns "feasible" OCH "readily implemented" metoder som would significantly reduce the risk of severe pain.

Med andra ord, eller iaf Linda Greenhouse's*, så står det klart att det är en ganska stor hurdle att ta sig över. Trettiofem stater i USA använder sig av lethal injections, trettiosex har dödsstraff.

Med beslutet förväntas de flesta stater som haft moratorium nu återuptar sina execution practises. Det sagt medför inte domen att ALLA lethal injections är legala. However, eftersom det i "caset" framkom att flertalet stater hade fler safeguards mot pain än vad Kentucky hade så torde risken vara ganska låg att domstolen skulle finna att metoden var olämplig...

Här näst väntas en dom regarding the right to bear arms. My guess; unconstitutional for states to limit that right.

Den största skada Bush gjort är inte de åtta år han haft vid makten utan de två män han lyckats appointa to the US Supreme Court.

*Who covers the US Supreme Court for New York Times

  • Comments(0)//az.hofverberg.org/#post155